Prace związane z realizacją zadania „Budowa ścieżki rekreacyjnej wzdłuż rz. Warty”


Pod koniec zeszłego miesiąca ruszyły prace związane z realizacją zadania „Budowa ścieżki rekreacyjnej wzdłuż rz. Warty”.

Zadanie o wartości 999.129,28 zł brutto, zostanie zrealizowane przy dofinansowaniu ze środków Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Notecka” w wysokości 295.593,00 zł. Zakres inwestycjI obejmie odcinek od ul. Wodnej do ul. Garncarskiej.

Trwa budowa ścieżki nad Wartą