„Żydzi we Wronkach i Wartosławiu”


Dzięki zaangażowaniu Stowarzyszenia Lapidarium Żydowskie we Wronkach, Muzeum Ziemi Wronieckiej i Gminy Wronki powstało dzieło historyczne . Piękna uroczystość promocji książki po której wysłuchaliśmy koncertu „Tikun” w wykonaniu Jacka Hałasa. Stowarzyszenie Lapidarium Żydowskie we Wronkach utworzyło lapidarium dzięki dotacji z małych projektów pozyskane z Puszczy Noteckiej. W imieniu społeczności i zarządu Puszczy Noteckiej listy gratulacyjne wręczyła Irena Wojciechowska.