Zakończenie naboru 9/2018


W dniu 14.08.2018 r. zakończył się nabór wniosków 9/2018 na duże projekty w ramach przedsięwzięcia PII: Kluczowe inwestycje w infrastrukturze turystyczno-rekreacyjnej.