Konferencja pt. Podsumowanie efektów wdrażania Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020


28.08.2018 w Wielkopolskim Urzędzie Marszałkowskim odbyła się Konferencja pt. Podsumowanie efektów wdrażania Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Celem jest podsumowanie działań. Konferencję otwarła Pani Izabela Mroczek Dyrektor Departamentu PROW. Następnie Pan Krzysztof Grabowski Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego przedstawił analizę stanu wdrażania poszczególnych programów. O przygotowaniach do kolejnej perspektywie finansowej mówił przedstawiciel Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W konferencji udział biorą przedstawiciele Lokalnych Grup Działania, przedstawiciele gmin i starostw oraz CDR, WODR i innych instytucji z Wielkopolski.