Ogłoszenie o naborze na granty 2/2018/G (Termin składania wniosków – 2.10.2018 – 15.10.2018)


Szanowni Państwo,

zgodnie z pismem z dnia 17.09.2018r.  z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego – Departament PROW w sprawie akceptacji terminów naborów przedstawiamy ogłoszenie o naborze:

NAZWA WSKAŹNIKA
 
KWOTA JEDNOSTKOWA
 
ILOŚĆ
 
ŁĄCZNIE
 
2. liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej
 
30.000 ZŁ
 
7
 
210.000 ZŁ
 
6. liczba działań/wydarzeń na rzecz promocji walorów i dziedzictwa lokalnego obszaru LGD
 
10.000 ZŁ
 
2
 
20.000 ZŁ
 
16. liczba działań edukacyjnych podwyższających wiedzę i umiejętności mieszkańców
 
10.000 ZŁ
 
1
 
10.000 ZŁ
 
26. Liczba podmiotów działających w sferze kultury, które otrzymały wsparcie w ramach realizacji LSR
 
30.000 ZŁ
 
2
 
60.000 ZŁ
 
RAZEM
 
300.000 ZŁ

Pliki do pobrania:

   ogłoszenie 2g 1

ogłoszenie 2g 2

ogłoszenie 2g Załącznik nr 1 do wytycznych

Kryteria-wyboru-grantobiorców

WNIOSEK O POWIERZENIE GRANTU – obowiązuje od 31.07.2018R.

Wzór-umowy-o-powierzenie-grantu

Wniosek-o-rozliczenie-grantu

Sprawozdanie-merytoryczne-z-realizacji-grantu-2

Procedura oceny grantobiorców – ZAAKCEPTOWANE 31 07 2018R

OŚWIADCZENIE o długości realizacji operacji

 

Przypominamy! Przy składaniu dokumentów pamiętaj o załączeniu co najmniej 2 źródeł informacji!!

skan-pismo-o-ofertach-granty