Konkurs Gwarowy „Kwileckie Godanie z Puszczą Notecką”


Zapraszamy do udziału w Konkursie Gwarowym „Kwileckie Godanie z Puszczą Notecką” organizowanym przez Kwileckie Centrum Kultury i Edukacji im. Floriana Mazurkiewicza oraz Stowarzyszenie Puszcza Notecka przeznaczonym dla dzieci i młodzieży szkolnej z Wielkopolski.
Celem konkursu jest pielęgnowanie i kultywowanie gwary poznańskiej oraz uwrażliwienie
młodego pokolenia na kulturę historię i obyczajowość województwa wielkopolskiego.
Konkurs odbędzie się w dniu 23.11.2018r. o godzinie 10:00, w Centrum Kultury i Edukacji w Kwilczu.
Na wypełnione zgłoszenia czekamy do 09.11.2018r.
Formularze można składać osobiście lub przesłać pocztą na adres
(liczy się data stempla pocztowego):
Kwileckie Centrum Kultury i Edukacji im. Floriana Mazurkiewicza
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 19 , 64-420 Kwilcz
lub na adres mailowy biuro@ckie.kwilcz.pl

http://ckie.kwilcz.pl/265-ckie.html

https://www.facebook.com/ckie.kwilcz/videos/161718271428684/?fref=ts