Uwaga stowarzyszenia, kościoły , domy kultury, JST