Spotkanie informacyjno – szkoleniowe


W dniu 9.10.2018 r. w siedzibie naszego Biura przy ul. Dworcowej 18 w Międzychodzie odbyło się spotkanie informacyjno-szkoleniowe, które prowadził Pan Jacek Kaczmarek – Prezes LGD „Puszcza Notecka”. Temat spotkania „Obszar LGD Puszczy Noteckiej i jego walory turystyczno-historyczne szansą na rozwój” nawiązywał do naszego regionu i historii znanej i mniej znanej. W spotkaniu uczestniczyła grupa osób  młodych, wkrótce wchodzących na rynek, które są przedstawicielami branży turystycznej. Spotkanie realizowane w ramach realizacji wniosku  Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich mające na celu zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich poprzez aktywizację mieszkańców i ułatwienie wymiany wiedzy pomiędzy nimi.

Serdecznie dziękujemy za udział w owocnym spotkaniu!