Puszcza Notecka uczy, aktywizuje, integruje!


W dniu 16.10.2018 r. w Zespole Szkół na Leśnej we Wronkach  odbyło się spotkanie informacyjno-szkoleniowe, które prowadziła Pani Magdalena Maćkowiak – dr nauk ekonomicznych. Temat spotkania „Współpraca wzbogaca – rozwój sieciowania i wielobranżowe partnerstwo szansą  na skuteczne pozyskiwanie klienta”. W spotkaniu uczestniczyła grupa osób  młodych, wkrótce wchodzących na rynek, które są przedstawicielami branży turystycznej. Spotkanie realizowane w ramach realizacji wniosku  Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich mające na celu zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich poprzez aktywizację mieszkańców i ułatwienie wymiany wiedzy pomiędzy nimi.

Serdecznie dziękujemy za udział w owocnym spotkaniu!