Posiedzenie Grupy Roboczej ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. UWAGA NOWY NABÓR WNIOSKÓW!


Posiedzenie Grupy Roboczej ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
UWAGA NOWY NABÓR WNIOSKÓW

21.01.2019 r. w Departamencie Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich przy Urzędzie marszałkowskim Woj. Wielkopolskiego odbyło się pierwsze w 2019 roku Posiedzenie Grupy Roboczej ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich .

Obradom przewodniczył Marszałek Krzysztof Grabowski.
Podczas posiedzenia przyjęto protokół z poprzedniego posiedzenia wojewódzkiej Grupy Roboczej ds. KSOW, które odbyło się 23 kwietnia 2018 r. oraz informację o uchwałach podjętych w trybie obiegowym do końca 2018 roku. Przyjęto jednogłośnie plan operacyjny na lata 2018-2019.
Następnie podjęto uchwałę o półrocznej z realizacji planu operacyjnego KSOW na lata 2018-2019, zaopiniowano Formularz zgłaszania zmian do operacji własnych i partnerskich oraz formularz zgłaszania zmian w operacji do realizacji w ramach działania Plan Komunikacyjny Planu operacyjnego 2018-2019 Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Na zakończenie podsumowano konkurs dla partnerów KSOW w roku 2018 oraz poinformowano o konkursie nr 3/2019 dla partnerów w roku bieżącym, który odbędzie się w dniach 4-18 lutego 2019r.
Zapraszamy do udziału w szkoleniu dla partnerów KSOW odnośnie konkursu nr 3/2019. Szkolenie odbędzie się 30 stycznia 2019 r. o godzinie 11,oo w Sali Posiedzeń I Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań. Wszystkich zainteresowanych udziałem w szkoleniu, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego, podpisanie na ostatniej stronie, zeskanowanie i przesłanie na adres ksow@umww.pl w terminie do 23 stycznia 2019 r.
Ponadto uprzejmie informujemy, iż w dniu 11.01.2019 r. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju wsi zaktualizowało dokumentację dot. konkursu nr 3/2019 dla partnerów KSOW. Ogłoszenie o konkursie wraz ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami znajduje się m.in. na stronie internetowej Jednostki Regionalnej KSOW w województwie wielkopolskim pod adresem: http://wielkopolskie.ksow.pl/…/14064-ogloszenie-o-konkursie….
Najważniejsze zmiany w dokumentacji w porównaniu z konkursem nr 2/2018
Zwiększenie zakresu terytorialnego w przypadku wniosków składanych do Jednostek Regionalnych KSOW (grupa docelowa może obejmować obszar jednego, dwóch lub trzech województw).
Ograniczenie możliwości uzupełniania złożonego wniosku jedynie do kwestii formalnych ściśle określonych w przewodniku po ocenie wniosku (w roku ubiegłym weryfikacja na etapie formalnym w punkcie „zgodność wniosku z instrukcją wypełniania wniosku” umożliwiała szeroką interpretację i tym samym możliwość dokonywania zmian w częściach ocenianych na etapie oceny merytorycznej)
•Wprowadzenie możliwości dwu etapowości operacji
•Przeniesienie wskazówek odnośnie poszczególnych punktów formularza wniosku do przypisów na dole strony.
Więcej informacji o naborze nr 3/2019 :
http://wielkopolskie.ksow.pl/…/14064-ogloszenie-o-konkursie…
Zachęcamy do zapoznania się z dokumentacją konkursową oraz do składania wniosków.