Warsztat refleksyjny 29.01.2019r.


29 STYCZNIA 2019r. W SIEDZIBIE STOWARZYSZENIA ODBYŁ SIĘ WARSZTAT REFLEKSYJNY
Celem warsztatu była bieżąca analiza procesu wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju i jego efektów oraz zmian w otoczeniu. Wypracowane wnioski będą, będą referowane na Walnym Zebraniu Członków i zostaną zarekomendowane do zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju. Do walnego Zebrania Zarząd z zespołem z biura opracuje katalog koniecznych zmian do wdrożenia w kolejnym roku po to aby LGD „Puszcza Notecka” skuteczniej realizowała cele Lokalnej Strategii. 
Podczas warsztatu omówiono realizację finansową i rzeczową LSR (osiągnięte wartości wskaźników), funkcjonowanie LGD i biura (m.in. działania informacyjno-promocyjne, działania doradcze, funkcjonowania partnerstwa i organów LGD). Podczas dyskusji i warsztatu badano m.in. takie zagadnienia jak; 
w jakim stopniu wybierane projekty realizowane w ramach LSR przyczyniają się do osiągnięcia celów LSR i w jakim stopniu przyczyniają się do odpowiadania na potrzeby społeczności z obszaru LGD, w jakim stopniu stosowane kryteria wyboru projektów spełniają swoją rolę. 
Materiały do warsztatu opracowane zostały przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Puszcza Notecka”. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. 
Na warsztat przybyli przedstawiciele organów ( Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Rady Stowarzyszenia, członków). Warsztat przeprowadzony został przez zespół pracowników biura Stowarzyszenia. Dziękujemy za zaangażowanie i liczne przybycie.