Szanowni beneficjenci ! Ankieta! Przypominamy!


Szanowni beneficjenci !

Uprzejmie przypominamy o obowiązku wypełnienia Ankiety Monitorującej na potrzeby monitorowania  Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność  na lata 2016-2023

wdrażaną przez Lokalną Grupę Działania „Puszcza Notecka”.

Ankietę prosimy odesłać (lub dostarczyć osobiście) na adres: LGD „Puszcza Notecka” , ul. Dworcowa 18, 64-400 Międzychód

ankieta_monitorujaca lgd Puszcza Notecka dla beneficjentów !!