Realizacja operacji „Aktywni lokalnie”- w ramach umowy partnerskiej z WODR


 

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu

w partnerstwie

ze Stowarzyszeniem „Puszcza Notecka”

zapraszają

 

do Sielinka (powiat nowotomyski) 8 i 9 czerwca 2019 roku

do odwiedzenia stoiska wystawienniczego

z żywnościowymi produktami lokalnymi

oraz 27 czerwca 2019 roku do Marszewa (powiat pleszewski)

na konferencję pt.: Aktywni lokalnie – partnerstwo i współpraca

 

realizowanych w ramach operacji pn.:

 

Aktywni lokalnie

 

 

Stoisko wystawiennicze z żywnościowymi produktami lokalnymi do degustacji przygotowane będzie podczas kompleksowego wydarzenia: Wielkopolskie Targi Rolnicze, Dzień Pola, II Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych, XXV Wystawa Zwierząt, Sielinko 2019, organizowanego przez WODR w Poznaniu, w dniach 8-9.06.2019 r.

Wydarzenie będzie miało miejsce na terenie Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego nr 2 z siedzibą w Sielinku, Sielinko ul. Parkowa 2.

 

Konferencja odbędzie się w Powiatowym Zespole Doradztwa Rolniczego nr 7 z siedzibą w Marszewie, Marszew 25.

Podczas konferencji zaprezentowane będą następujące tematy:

  1. Aktywizacja mieszkańców obszarów wiejskich
  2. Małe przetwórstwo lokalne, jako forma aktywizacji mieszkańców
  3. Wieś – miejsce do życia i wypoczynku
  4. Sieci współpracy na obszarach wiejskich
  5. Podmioty ekonomii społecznej na obszarach wiejskich
  6. Inteligentna specjalizacja wsi oparta o dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze
  7. Rola samorządu terytorialnego w kształtowaniu rozwoju gospodarczego obszarów wiejskich
  8. Przykłady dobrych praktyk

 

Z uwagi na ograniczoną liczbę uczestników zainteresowanych udziałem w konferencji prosimy o kontakt telefoniczny z Działem Rozwoju Obszarów Wiejskich WODR w Poznaniu, tel. 61 8630418.

 

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do odwiedzenia stoiska podczas kompleksowego wydarzenia, na którym prezentowane będą wielkopolskie produkty i potrawy żywnościowe oraz do wzięcia udziału w konferencji.  

 

Do udziału w operacji zapraszamy rolników, domowników oraz mieszkańców obszarów wiejskich, osoby zainteresowane tematyką żywności wysokiej jakości, jej sprzedażą oraz wspieraniem aktywizacji i współpracy mieszkańców na terenach obszarów wiejskich z terenu województwa wielkopolskiego.