Konferencja Promocyjno – Informacyjną nt. dobrych praktyk realizacji projektów w ramach LSR w Jędrzejowie 11.06.2019


Czarnkowsko – Trzcianecka Lokalna Grupa Działania zorganizowała Konferencję Promocyjno – Informacyjną nt. dobrych praktyk realizacji projektów w ramach LSR

W konferencji uczestniczyli członkowie Zarządu, przedstawiciele Rady, zaproszeni Goście, którzy przedstawili:

 Prezes Cz-T LGD Agnieszka Kulesza – Podsumowanie stanu wdrażania LSR na lata 
2014-2020 – prezentacja dobrych praktyk zrealizowanych projektów

 Przykłady dobrych praktyk – prezentacje beneficjentów pomocy otrzymanej na podjęcie nowej działalności, rozwój przedsiębiorczości oraz odnowę obszaru LGD

 Jarosław Maciejewski – Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, Prezes Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Wielkopolskiego oraz Sołtys wsi Rudna
„Zaangażowanie LGD w proces przemian środowisk lokalnych i sołectw”.

 Prof. UAM Dr hab. Inż. Sylwia Staszewska – Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
„Inkluzja społeczna w procesie rozwoju miast i wsi – formy dialogu, rodzaje spotkań, efekty uczestnictwa w toku projektowym i decyzyjnym”.

 Dr Szymon Łukasiewicz – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Ośrodek Zamiejscowy w Pile
„Przedstawienie metody wnętrz architektoniczno-krajobrazowych WAK oraz wybranych relacji przestrzennych bryły i tła”

Dziękujemy za zaproszenie, jest nam miło, że mogłyśmy wziąć udział w Konferencji.