Walne Zebranie Członków 24.06.2019 r. Osada Rybacka „Sazan” Gorzycko Stare


24 czerwca 2018 r. w Osadzie Rybackiej „Sazan” W Gorzycku Starym odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Puszcza Notecka”. Zebraniu przewodniczył Prezes Jacek Kaczmarek, protokołował Łukasz Klapczyński, w komisji skrutacyjnej zasiedli: Przewodniczący – Tadeusz Wienke, Zastępca przewodniczącego – Jarosław Grzelachowski, Sekretarz – Jakub Monterial. W porządku obrad było m.in. Sprawozdanie Zarządu, sprawozdanie finansowe za rok 2018, opinia Komisji Rewizyjnej oraz sprawozdanie Zarządu. Zarząd otrzymał jednogłośne absolutorium. Dziękujemy za zaufanie i uznanie przez Członków Walnego Zebrania dla naszej pracy.