Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia „Puszcza Notecka” 16.09.2019 r.


16 września 2019 w siedzibie stowarzyszenia odbyło się Posiedzenie Zarządu na którym omówiono m.in. sprawy bieżące, planowane na jesień nabory wniosków oraz plan działania na najbliższy okres.

W spotkaniu uczestniczyli: Jacek Kaczmarek (Prezes), Mieczysław Trafis (Wiceprezes), Irena Wojciechowska (Wiceprezes), Anna Andrałojć ( Skarbnik), Agnieszka Leśniewska ( Sekretarz) oraz Przewodniczący komisji rewizyjnej Andrzej Głuchowski.