Puszcza Notecka na Targach


Puszcza Notecka na Targach
Na zaproszenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej nasze Stowarzyszenie brało udział w targach „Smaki Regionów” na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich w strefie „Odpoczywaj na wsi” .

W imieniu naszego Stowarzyszenia na stoisku informacji udzielała Irena Wojciechowska.
Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się mapki turystyczne i przewodniki wydane przez Nasze Stowarzyszenie.
Dzięki materiałom przekazanym przez gminy i starostwa partnerskie takim jak przewodniki, mapy, książki opisujące tradycje kulinarne i historyczne oraz gadżety reklamowe stoisko cieszyło się ogromnym zainteresowaniem. Przeprowadzone zostały konkursy oraz animacje dla dzieci elementy te dodatkowo przyciągnęły zainteresowanych. Nie zabrakło drobnego poczęstunku z lokalnej cukierni.
Zaprezentowane zostały stroje ludowe naszego regionu oraz historyczne sprzęty codziennego użytku. Dzieci chetnie brały udział w konkursach związanych z tradycjami wiejskimi oraz słuchały opowieści o dawnym życiu na wsi. 
Należy dodać że udział w targach był bezpłatny za co szczególnie dziękujemy MRiRW.
Dziękujemy gminom oraz starostwom za przekazanie materiałów.
Przypomnijmy że naszymi partnerami jest 8 gmin, oraz 2 powiaty:

z pow.szamotulskiego : Wronki, Ostroróg, Obrzycko gmina i miasto;

z pow.międzychodzkiego : Międzychód, Sieraków, Chrzypsko Wielkie oraz Kwilcz.

#odpoczywajnawsi#smakiregionow#Wronki,#Międzychód#Sieraków#Obrzycko#Kwilcz#Chrzypskowielkie#Ostroróg #puszczanotecka