Efekty wdrażania LSR 2016-2019


W formie graficznej przedstawiamy Państwu efekty wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju w latach 2016 – 2019 w turystyce i dziedzictwie kulturowym.