Realizacja -OSP Mylin Gmina Chrzypsko Wielkie


W Mylinie (gm.Chrzypsko wielkie ) zrealizowano projekt pt: Rewitalizacja budynku OSP w Mylinie jako miejsca spotkań kultury i tradycji lokalnych” Realizacja ma na celu aktywizację mieszkańców obszaru LGD Puszcza Notecka i tym samym rozwój społeczny.