realizacja: Stowarzyszenie Gorzyń 600


Celem realizacji  projektu jest aktywizowanie mieszkańców obszaru LGD Puszcza Notecka i tym samym rozwój społeczny obszaru. Pozwoli to na zwiększenie atrakcyjności terenów rekreacyjnych LGD i wzmocnienie potencjału edukacyjnego obszaru grupy. Podniesie walory estetyczne obszarów przyrodniczych.

Realizacja operacji stworzy mieszkańcom możliwości działania w sferze usług rekreacyjno edukacyjnych. Wpłynie też znacząco na promocję grupy  oraz stworzy odwiedzającym jej tereny różne możliwości spędzenia wolnego czasu, poprzez udostępnienie zrewitalizowanego obiektu i terenu przyległego do jeziora Gorzyńskiego z pięknym parkiem podworskim. Powstanie zaplecze do przechowywania sprzętu pływającego dla korzystających z jeziora Gorzyńskiego.

Stowarzyszenie Gorzyń 600 w okresie swojego działania było współorganizatorem pięciu edycji Turnieju sołectw o Złotą Pyrę. Brało czynny udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu uroczystości obchodów Jubileuszu 600 lecia Gorzynia. Pięciokrotnie uczestniczyło w Wielkim Smażeniu Powideł w Mniszkach, jako wystawca. Czego owocem było w 2019 roku zajecie II miejsca w konkursie na najlepszy produkt regionalny.

Przy brzegu jeziora w strefie pałacowej i parku podworskiego usytuowany jest budynek Rybakówki. W drugiej połowie minionego wieku Rybakówka stanowiła zaplecze dla rybołówstwa śródlądowego prowadzonego i nadzorowanego przez ówczesną Katedrę Rybactwa Akademii Rolniczej w Poznaniu. Miejsce to w tamtych czasach tętniło życiem ludzkiej codziennej pracy tej profesji. Było ośrodkiem zdobywania wiedzy i umiejętności kilku pokoleń studentów i uczniów szkół średnich.

 Stworzyło przy obiekcie rekreacyjno sportowym miejsce do wspólnego wypoczynku i zabawy w postaci miejsca do grillowania i biesiadowania przy ognisku. Wykonało boisko do piłki plażowej nad jeziorem Gorzyńskim. Utrzymuje porządek na terenie plaży. Prowadzi prace rewitalizacyjne na terenie Rybakówki. Wykonało prace porządkowe w budynku Rybakówki, co zaowocowało w poprzednich latach zorganizowaniem spinningowych zawodów wędkarskich we współpracy z ZDTPPiA w Muchocinie.

W budynku Rybakówki miały miejsce również takie wydarzenia jak: Krajowy Zjazd  Dziekanów Wydziału Zootechnicznego oraz Dożynki Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.