realizacja DROP


Tytuł operacji: Wpadnij do nas, turysto…
Lokalizacja operacji: Wieś Koźmin, gmina Obrzycko – ostoja leśna

Celem realizowanego projektu jest aktywizacja mieszkańców      (głównie dzieci, młodzieży, seniorów) oraz turystów odwiedzających gminy Obrzycko i gminy Ostroróg  na temat wzrostu świadomości ekologicznej, zagrożeń środowiska i przywrócenia utraconych wartości przyrodniczych. W ramach przedsięwzięcia zaplanowaliśmy zakup i montaż wiaty wolnostojącej- turystycznej dla ok. 30 osób wyposażonej w 4 ławek drewnianych oraz 3 tablic interaktywnych.

Inicjatywa ma za zadanie przygotowanie przestrzeni do aktywnego spędzania czasu wolnego przez mieszkańców i turystów. Ścieżka edukacyjno przyrodnicza, którą planujemy rozbudować położona jest w pobliżu dwóch szlaków turystycznych: zielonego – z Szamotuł przez Obrzycko do Czarnkowa i Niekurska i czerwonego- ze Słopanowa przez Obrzycko do Wronek i Sierakowa. Odcinki tych szlaków, czerwonego do Wronek i zielonego do Szamotuł, wchodzą w skład Europejskiego Dalekobieżnego Szlaku Pieszego oznaczonego symbolem E-ll, prowadzącego z nad Morza Północnego do przejścia granicznego w Ogrodnikach. W planach jest także wytyczenie w okolicach Obrzycka ścieżek rowerowych. Jedna z nich miałaby przebiegać w miejscu nieczynnej obecnie linii kolejowej do Obornik Wlkp.

Tak przygotowana przestrzeń umożliwi również prowadzenie zajęć edukacyjno – przyrodniczych dla mieszkańców (dzieci, młodzieży, seniorów) oraz turystów. Warsztaty  będą obejmowały tematykę przyrodniczą i ekologiczną. Zależy nam na budowaniu świadomości ekologicznej i eliminacji zanieczyszczenia naszego środowiska. Na dzień dzisiejszy podpisaliśmy 6 porozumień o współpracy pomiędzy Kołem Łowieckim a sołectwem w Koźminie, sołectwem w Ordzinie, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Kołem Gospodyń Wiejskich w Dobrojewie, Klubem Aktywnego Seniora w Piotrowie oraz Zespołem Szkół w Gaju Małym.