WARSZTAT REFLEKSYJNY


28 lutego 2021 r. odbył się WARSZTAT REFLEKSYJNY któremu przewodniczył Prezes Zarządu Jacek Kaczmarek, analizy związane ze stanem wdrażania lokalnej Strategii Rozwoju omówił Dyrektor Biura Łukasz Klepczyński.

Podczas spotkania przeanalizowano Lokalną Strategię Rozwoju, proces wdrażania i efekty oraz zmiany w otoczeniu LSR, by z wyprzedzeniem oszacować, w jakim stopniu dokonano osiągnięcia celów. Wyniki spotkania będą podstawą do podejmowania decyzji o ewentualnej zmianie kierunku działań.

WARSZTAT REFLEKSYJNY zorganizowany zgodnie z zapisami Wytycznej nr 5/3/2017 MRiRW w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

W tym dniu odbyło się również kolejne w tym roku posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia.