Projekt pt: „HURTOWNIA SPRZĘTU TELETECHNICZNEGO”


 
cyklu :PRZEDSTAWIAMY REALIZACJE DOTOWANE PRZEZ LGD „PUSZCZA NOTECKA”
 
Projekt pt: „HURTOWNIA SPRZĘTU TELETECHNICZNEGO”, wnioskodawcą jest Pani Blanka Łatka ,w ramach PREMII ( otwarcie firmy) wnioskowana kwota to 100 tys. zł.
Siedziba firmy znajduje się w Międzychodzie Ul. 17 Stycznia 143. (przy Starostwie Międzychodzkim),
– tel: 601 305 830
– tel: 605 834 845
Celem Firmy jest sprzedaż nowoczesnych urządzeń teletechnicznych, systemów zabezpieczeń oraz CCTV. Usługi w zakresie szkoleń instalatorów oraz propagowania nowych technologii w branży instalatorskiej i elektrycznej.
Celem pośrednim realizowanego projektu jest rozpropagowanie nowej marki produktu, zapoznanie z nim instalatorów oraz użytkowników końcowych poprzez specjalistyczne szkolenia oraz instrumenty reklamowe. Wnioskodawca oferuje również wynajem sprzętu teletechnicznego na potrzeby branży budowlanej i elektrycznej mając na celu poprawę bezpieczeństwa realizowanych inwestycji lokalnych.
W efekcie oferowane urządzenia teletechniczne pojawiają się w kluczowych z punktu widzenia reklamy miejscach.
Firma mimo trudnych warunków pandemii radzi sobie nieźle i pretenduje do coraz szerszego udziału w rynku lokalnym oraz dociera do odbiorców za pośrednictwem usług sieciowych (hurtowni internetowej B2B, aukcji internetowych).
Operacja pn. : „HURTOWNIA SPRZĘTU TELETECHNICZNEGO” mająca na celu „Uruchomienie hurtowni sprzętu teletechnicznego” współfinansowana jest ze środków UE w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” PROW na lata 2014-2020 . Operacja realizowana w ramach Lokalnej Strategii LGD „Puszcza Notecka”.
Zachęcamy do korzystania z usług tej firmy !