spotkania on line Wielkopolskiej Sieci LGD


W czasie pandemii Covid 19 odbywają się cotygodniowe spotkanie online Wielkopolskiej Sieci Lokalnych Grup Działania, podczas których wszystkie zrzeszone Lokalne Grupy omawiają sprawy bieżące, wyzwania i dobre praktyki wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju w czasie pandemii.