Posiedzenie Zarządu


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21 czerwca 2021 r. w siedzibie Stowarzyszenia odbyło się Posiedzenie Zarządu w którym uczestniczyli:
Jacek Kaczmarek (Prezes) , Rafał Litke (Wiceprezes), Mieczysław Trafis (Wiceprezes), Grzegorz Kurek (Skarbnik) oraz Andrzej Głuchowski (Przewodniczący Komisji Rewizyjnej) i Łukasz Klapczyński (Dyrektor Biura).
Omówiono zmiany w Lokalnej Strategii Rozwoju, które Zarząd zarekomenduje na najbliższym Walnym Zebraniu Członków , sprawozdania za rok 2020 oraz działalność bieżącą Stowarzyszenia w tym przygotowania do realizacji projektów współpracy.