„Kodeks dobrych praktyk — inteligentne specjalizacje w promocji lokalnego dziedzictwa”.


kodeks_projekt_3

Zachęcamy do przeczytania publikacji o tytule: „Kodeks dobrych praktyk — inteligentne specjalizacje w promocji lokalnego dziedzictwa”.

Katalog ten może być sugestią lub inspiracją do naśladowania i stosowania tych nowych form dla osób zajmującym się promocją, zachowaniem i komercjalizacją lokalnego dziedzictwa, tj. wytwórców lokalnych produktów, osób działającym w zakresie turystyki, rozrywki itp. opartych na lokalnych, unikalnych zasobach. Przedstawione przykłady mogą być implementowane w różnych rodzajach działalności, a ich wprowadzenie w obszarze lokalnego dziedzictwa powinno prowadzić do wzrostu konkurencyjności obszaru oraz ochrony i zachowania przyrodniczych i historycznych walorów.