SZLAKIEM UKRYTYCH SKARBÓW


Realizujemy projekt współpracy pn. Szlakiem ukrytych skarbów”

1 lipca 2021r. w Siedzibie Lokalnej Grupy Działania Kraina Trzech Rzek w Obornikach odbyło się spotkanie na którym  przekazana została  dokumentacja dotycząca realizacji projektu współpracy.

Kraina Trzech Rzek wzięła na swoje barki trudne zadanie koordynowania tego zadania.

Przypomnijmy że projekt ten realizowany będzie w ramach umowy partnerskiej przez:

  1. Lokalną Grupę Działania Puszcza Notecka
  2. Lokalną Grupę Działania Kraina Trzech Rzek(koordynowanie zadania)
  3. Czarnkowsko-Trzcianecką Lokalną Grupę Działania
  4. Lokalną Grupę Działania „Trakt Piastów”

 na obszarze  gmin które stanowią obszar działania w/w grup.

Na naszym obszarze są to Gminy : Międzychód, Sieraków, Kwilcz, Chrzypsko Wielkie, Wronki, Obrzycko gmina wiejska , Obrzycko gmina miejska oraz Ostroróg.

Na terenie tych gmin posadowione zostaną wiaty do celów turystycznych wraz z wyposażeniem .

Opracowana zostanie mapa interaktywnej promującej szlak oraz turystykę obszaru objętego projektem współpracy , mapa będzie wskazywała lokalizację wiat, ciekawe miejsca, punkty istotne dla turystów co jest innowacją w skali obszaru.

Planuje się działania promocyjne oznaczonego szlaku podczas imprez (rajdy rowerowe, konferencje) oraz poprzez informacje w mediach i Internecie.

Cele projektu współpracy są zgodne z celami zawartymi w Strategiach Rozwoju Lokalnego kierowanego przez Społeczność

  1. Zrównoważony rozwój obszaru objętego projektem– poprzez wzmocnienie potencjału turystycznego obszaru.
  2. Rozwój turystyki na obszarze działania stron umowy poprzez wytyczenie szlaku turystycznego, posadowienie niezbędnej infrastruktury i stworzenie mapy interaktywnej.
  3. Ochrona i promocja lokalnych zasobów – przyrodniczych, historycznych i społecznych poprzez organizację eventów promujących szlak i obszar Partnerów projektu oraz angażujących lokalne podmioty, organizacje i liderów.
  4. Wsparcie kapitału społecznego i gospodarczego obszaru poprzez sieciowanie podmiotów i osób odpowiedzialnych za rozwój turystyki, lokalnych liderów i organizacji zaangażowanych w promocję obszaru.

 –     budżet LGD Puszcza Notecka to 200 tys. zł.

Umowa określa zobowiązania w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.