15 Lat ‼ ➡️ LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA PUSZCZA NOTECKA✅


 
⏩ 15 Lat ‼ ➡️ LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA PUSZCZA NOTECKA✅
___drodzy partnerzy, przyjaciele i współpracownicy 💪 to już 1️⃣5️⃣ lat naszej działalności 👌👩‍💻
Z tej okazji publikować będziemy niektóre i inicjatywy, inwestycje i dotacje udzielone przez nasze Stowarzyszenie. ✔
Dzisiaj wspominamy inwestycje zrealizowane przez gminę Chrzypsko Wielkie ➡️ w perspektywie finansowej 2007-2014 oraz 2014-2020
📍 ➡️Wykaz projektów :
> Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy Chrzypsko Wielkie poprzez zakup elementów architektury turystyczno-rekreacyjnej oraz budowy wiaty grillowej w miejscowości Śródka
> Remont świetlicy w miejscowości Łężeczki – Lokalnego Centrum Kultury – świetlicy wiejskiej
> Poprawa atrakcyjności miejscowości Chrzypsko Małe poprzez remont lokalnego centrum kultury – świetlicy wiejskiej
> Poprawa atrakcyjności miejscowości Chrzypsko Wielkie poprzez budowę wiaty do grilla.
> Poprawa atrakcyjności miejscowości Ryżyn i Mylin poprzez remonty centrów kulturalnych – świetlic wiejskich
> Organizacja XXIII „Dni Wędzonej Sielawy” wraz z budowa wiaty do grilla
> Tradycje rybackie duma naszej gminy
> Remont i wyposażenie centrów kulturalnych świetlic wiejskich w charcicach, Łężcach i Gnuszynie
> Organizacja XXII „Dni Wędzonej Sielawy”