15 Lat ‼ ➡️ LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA PUSZCZA NOTECKA✅


15 Lat ‼ ➡️ LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA PUSZCZA NOTECKA✅
⏩ drodzy partnerzy, przyjaciele i współpracownicy 💪 to już 1️⃣5️⃣ lat naszej działalności 👌👩‍💻
Z tej okazji publikować będziemy niektóre i inicjatywy, inwestycje i dotacje udzielone przez nasze Stowarzyszenie. ✔
Dzisiaj wspominamy inwestycję zrealizowaną przez Powiat Szamotulski
Dotacja pt: „Budowa ogólnodostępnych siłowni zewnętrznych dla mieszkańców Powiatu Szamotulskiego”.
Przedmiotem projektu jest budowa dwóch siłowni zewnętrznych zlokalizowanych przy Zespole Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich we Wronkach – („SZKOŁA NA LEŚNEJ „)
(obejmująca 9 kpl. urządzeń) oraz przy Zespole Szkół nr 2 im. Stanisława Konarskiego we Wronkach (obejmująca 5 kpl. urządzeń).
Urządzenia te służą nie tylko uczniom lecz korzystać z nich mogą mieszkańcy . Jednym z celów jest upowszechnianie aktywnego stylu życia wśród mieszkańców Powiatu Szamotulskiego oraz tworzenie infrastruktury wzmacniającej ofertę umożliwiającą aktywną rekreację w otulinie kompleksu leśnego Puszczy Noteckiej, tworząc dogodne warunki korzystania dla osób z różnych grup wiekowych i o różnym stopniu sprawności fizycznej w tym grupom defaworyzowanym tj. osobom w wieku powyżej 50 r.ż. oraz młodzieży i osobom do 25 r.ż.
. nastąpiło oficjalne odebranie siłowni zlokalizowanej na placu wewnątrzszkolnym Szkoły na Leśnej we Wronkach.
Obecni na uroczystym otwarciu to przede wszystkim młodzież i kadra pedagogiczna Szkoły, władze powiatu , władze współpracującej ze szkołą Firmy Amica oraz przedstawiciele LGD Puszcza Notecka.
Na terenie Szkoły na Leśnej zamontowano urządzenia typu: wyciskanie siedząc, wyciąg górny, orbitrek, jeździec, narty biegówki a także małą architekturę w postaci tablicy informacyjno – promocyjnej, kosza i ławek.
Projekt realizowany jest w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, złożonego w ramach naboru wniosków w LGD „Puszcza Notecka”.