15 Lat ‼ ➡️ LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA PUSZCZA NOTECKA✅


15 Lat ‼ ➡️ LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA PUSZCZA NOTECKA✅
⏩ drodzy partnerzy, przyjaciele i współpracownicy 💪 to już 1️⃣5️⃣ lat naszej działalności 👌👩‍💻
Dzisiaj prezentujemy moment bardzo ważny dla rozwoju naszego Stowarzyszenia jak również dla społeczności obszaru na którym działamy.
Koniec perspektywy PROW 2007-2014 Oś IV LEADER przyniósł w 2015 roku nowe wyzwania . Aby pozyskać środki finansowe na bieżącą perspektywę dla przedsiębiorców, dla osób chcących założyć działalność gospodarczą dla organizacji pozarządowych , jednostek samorządu terytorialnego i działalność bieżącą biura należało wziąć udział w konkursie na wybór Lokalnej Strategii na lata 2014-2020.
W tym celu przeprowadziliśmy kilkadziesiąt spotkań w terenie , utworzony został Zespół ds. pisania Lokalnej Strategii na lata 2016-2022 , oraz napisany został wniosek o wybór . 30.12.2015 r. złożyliśmy dokumentację w Wielkopolskim Urzędzie Marszałkowskim a w maju 2016 podpisaliśmy umowę na realizację.
Strategia ta jest obecnie wdrażana.