Archiwum dnia: 27 października 2021


W dniu 25.10.2021 r. przedstawiciele 26 lokalnych grup działania wzięli udział w spotkaniu w ramach Wielkopolskiej Sieci LGD, zorganizowanym w Chludowie, na obszarze działania LGD Kraina Trzech Rzek. Głównym celem posiedzenia było podsumowanie subregionalnych spotkań roboczych lokalnych grup działania, które odbyły się w ostatnim czasie. Dyskutowaliśmy na temat projektu Programu […]

Spotkanie w ramach Wielkopolskiej Sieci LGD


Niezmiernie nam miło poinformować o kolejnych dodatkowych środkach dla naszego Stowarzyszenia 27.10.2021 r.  w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego Prezes Stowarzyszenia – Jacek Kaczmarek oraz Skarbnik – Grzegorz Kurek podpisali w obecności Wicemarszałka Krzysztofa Grabowskiego oraz Pani Dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego Izabeli Mroczek aneks […]

Podpisanie aneksu do umowy ramowej