Posiedzenie Rady Stowarzyszenia ( Granty)


                                Posiedzenie Rady Stowarzyszenia
28 października 2021 r. w siedzibie Stowarzyszenia w Międzychodzie odbyło się Posiedzenie Rady Stowarzyszenia. Celem posiedzenia była ocena i wybór operacji Grantowych w ramach naboru 3/2021/G oraz 4//2021/G.
Zebranie otworzył Rafał Litke Wiceprezes Stowarzyszenia który w imieniu Zarządu przedstawił informację dotyczącą przeprowadzonych w dniach 27.09.2021 do 11.10.2021r. naborów wniosków w ramach Projektów grantowych, premii na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz tworzenia i rozwoju podmiotów gospodarczych. Przekazał bieżące informacje dotyczące realizacji projektu współpracy pn. Szlakiem ukrytych skarbów.
Podsumowując działania przekazał informacje o przeprowadzonych szkoleniach oraz wsparciu doradczym.
Poinformował również o wczorajszym podpisaniu aneksu do umowy ramowej oraz umowy dotyczącej wsparcia na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji
-175 000 EURO na podejmowanie działalności gospodarczej
– 268 000 EURO na duże projekty dla Jednostek Samorządu Terytorialnego
– na realizację Projektu Współpracy „Dobre, bo Nasze” oraz koszty bieżące i aktywizację .
Następnie głos zabrał Andrzej Głuchowski Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, który dziękując za zaangażowanie w działania na rzecz lokalnej społeczności nawiązał do organizowanych niedawno wydarzeń takich jak konkurs fotograficzny, czy 15 lecie działalności naszego Stowarzyszenia.
 
Następnie głos zabrał Robert Jędrzejczak Przewodniczący Rady Stowarzyszenia który poprosił o rozpoczęcie szkolenia dla Rady, po szkoleniu rozpoczęła się procedura oceny i wyboru wniosków w ramach operacji Grantowych – nabór 3/2021/G oraz nabór 4/2021/G.
W najbliższym czasie przekażemy informacje dotyczące wyników naboru.