Posiedzenie Rady Stowarzyszenia – 8 listopada 2021


Posiedzenie Rady Stowarzyszenia
8 listopada 2021 r. w siedzibie Stowarzyszenia w Międzychodzie odbyło się Posiedzenie Rady Stowarzyszenia. Celem posiedzenia była ocena i wybór operacji w ramach naborów:
12/2021- PREMIE NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
13/2021 – ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTW. OPERACJE Z WYSOKOŚCIA POMOCY POWYŻEJ 25 000 zł do 300 000 zł (konieczność utworzenia miejsc pracy)
Zebranie otworzył JACEK KACZMAREK Prezes Stowarzyszenia który przedstawił informację dotyczącą przeprowadzonych w dniach 27.09.2021 do 11.10.2021r. naborów wniosków w ramach premii na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz tworzenia i rozwoju podmiotów gospodarczych. W ramach naboru 12/2021 (Premie) wpłynęło 14 wniosków , natomiast w ramach naboru 13/2021 (Rozwój działalności) wpłynęło 15 wniosków.
Prezes przekazał bieżące informacje dotyczące działalności Stowarzyszenia oraz o realizacji projektu współpracy pn. „Szlakiem ukrytych skarbów” który jest po podpisaniu umowy partnerskiej z Lokalnymi Grupami i jest w trakcie realizacji, niebawem w gminach posadowione zostaną wiaty wraz z wyposażeniem, natomiast nowy projekt pn. „Dobre bo nasze” jest w trakcie dopinania zakresu działania i w najbliższym czasie podpisana zostanie umowa partnerska w innymi Lokalnymi Grupami Działania z Wielkopolski.
Następnie głos zabrał Wiceprezes Mieczysław Trafis i Andrzej Głuchowski Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, którzy podziękowali za pracę podczas naborów i przekazali głos Robertowi Jędrzejczakowi Przewodniczącemu Rady Stowarzyszenia , który wraz z Łukaszem Klapczyńskim Dyrektorem Biura przeprowadzili szkolenie, przekazując niezbędne informacje z zakresu procedowania oceny i wyboru operacji .
Obecni na spotkaniu z rąk Lecha Orlika Zastępcy Przewodniczącego otrzymali piękną publikację pt.” 90 – Lecie Kurkowych Bractw Strzeleckich Okręgu Szamotulskiego „. Należy nadmienić, że w niedalekiej przeszłości Bractwa Kurkowe sięgały po dotacje za pośrednictwem Puszczy Noteckiej.
Podczas obrad Rada dokonała oceny wniosków .