Realizacja projektu współpracy „SZLAKIEM UKRYTYCH SKARBÓW”  Przygotowania do realizacji projektu współpracy ‼

23 listopada 2021r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego podpisane zostały kolejne dokumenty na realizację projektu pn. „SZLAKIEM UKRYTYCH SKARBÓW” , podpisy złożyli : Mieczysław Trafis Wiceprezes oraz Grzegorz Kurek Skarbnik w obecności Pani Izabeli Mroczek Dyrektor Departamentu Programów Obszarów Wiejskich. Nasz zakres projektu realizowany będzie w oparciu o budżet w wysokości ponad 200 tys. zł umowa określa zobowiązania w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


⬇️⬇️⬇️⬇️
W ubiegłym tygodniu byliśmy z podwykonawcą w miejscach lokalizacji 8 kompletów infrastruktury turystycznej z wyposażeniem towarzyszącym.
Sprawdziliśmy możliwości techniczne montażu, omówiliśmy w przedstawicielami gmin zakresy oraz sprawdziliśmy zgodność z dokumentacją .
Przypomnijmy że projekt ten realizowany będzie w ramach umowy partnerskiej przez:
1. Lokalną Grupę Działania Puszcza Notecka
2. Lokalną Grupę Działania Kraina Trzech Rzek ( koordynowanie zadania )
3. Czarnkowsko-Trzcianecką Lokalną Grupę Działania
4. Lokalną Grupę Działania „Trakt Piastów”
Cele projektu współpracy są zgodne z celami zawartymi w Strategiach Rozwoju Lokalnego kierowanego przez Społeczność :
1. Zrównoważony rozwój obszaru objętego projektem– poprzez wzmocnienie potencjału turystycznego obszaru.
2. Rozwój turystyki na obszarze działania stron umowy poprzez wytyczenie szlaku turystycznego, posadowienie niezbędnej infrastruktury i stworzenie mapy interaktywnej.
3. Ochrona i promocja lokalnych zasobów – przyrodniczych, historycznych i społecznych poprzez organizację eventów promujących szlak i obszar Partnerów projektu oraz angażujących lokalne podmioty, organizacje i liderów.
4. Wsparcie kapitału społecznego i gospodarczego obszaru poprzez sieciowanie podmiotów i osób odpowiedzialnych za rozwój turystyki, lokalnych liderów i organizacji zaangażowanych w promocję obszaru.
🏞
Innowacją będzie interaktywna mapa obszaru partnerskich LGD. Mapa o zasięgu obszaru działania partnerów projektu, wskazująca lokalizację wiat, ciekawe miejsca, punkty istotne dla turystów