spotkanie „Wielofunduszowy RLKS w Wielkopolsce w nowej perspektywie finansowej „.


15 grudnia 2021r. Uczestniczyliśmy w spotkaniu on-line pt.
„Wielofunduszowy RLKS w Wielkopolsce w nowej perspektywie finansowej „.
Spotkanie otworzył Pan Krzysztof Grabowski Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego oraz Pani Izabela Mroczek Dyrektor Departamentu PROW.
Omawiane tematy to m.in.
Korzyści płynące z realizacji instrumentu RLKS w formule bezpośredniej – stan prac nad RLKS
Stan przygotowań programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski z uwzględnieniem wykorzystania w tym programie instrumentu RLKS
Możliwości realizacji w ramach RLKS przedsięwzięć finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Możliwości realizacji w ramach RLKS przedsięwzięć finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego+
Szkolenie zorganizował Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.