zapraszamy


28 lutego 2022 r. w siedzibie naszego Stowarzyszenia odbędzie  się warsztat refleksyjny dot. realizacji LSR oraz działalności naszego Stowarzyszenia w 2021 roku, w zakresie monitoringu i ewaluacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w ramach PROW na lata 2014-2020.

Zapraszamy do naszego biura od godziny 9,00