Archiwum dnia: 10 maja 2022


Realizacja projektu współpracy pt: „SZLAKIEM UKRYTYCH SKARBÓW” Kolejny etap realizacji projektu, to odbiory techniczne wiat wraz ze stołami i ławami, stacją naprawczą oraz stojakiem na rowery. Przypomnijmy że projekt ten realizowany będzie w ramach umowy partnerskiej przez: Lokalną Grupę Działania Puszcza Notecka Lokalną Grupę Działania Kraina Trzech Rzek (koordynowanie zadania) […]

…. na Szlaku Ukrytych Skarbów


20 kwietnia 2022r.  uczestniczyliśmy w spotkaniu zorganizowanym przez Departament PROW Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Omawiana tematyka dot. warunków i trybu naboru wniosków w ramach poddziałania „Wsparcie przygotowawcze” objętego PROW. 2014-2020. Spotkanie prowadzone było w trybie on-line.

spotkanie szkoleniowe zorganizowane przez UMWW