współpraca z Wielkopolska Siecią LGd


13 kwietnia 2022r. odbyło się ostatnie przed Świętami Wielkanocnymi 🐑spotkanie członków wielkopolskiej Sieci Lokalnych Grup Działania 🐏.
Omawialiśmy przepisy dotyczące ubiegania się o wsparcie przygotowawcze do kolejnej perspektywy finansowej. 🐇🐰 Spotkanie w trybie on-line .