Archiwum dnia: 11 maja 2022


           Przygotowujemy się do pisania nowej strategii rozwoju. W dniach 5 i 6 maja 2022r. odbyło się szkolenie dla przedstawicieli Lokalnych Grup Działania z Wielkopolski. Uczestnicy spotkania mieli okazję wymienić doświadczenia i wiedzę oraz sformułować merytoryczne wnioski, które będą bardzo przydatne w pracach nad opracowaniem nowych Lokalnych Strategii Rozwoju.       […]

Spotkanie szkoleniowe w Kiekrzu