Spotkanie szkoleniowe w Kiekrzu


           Przygotowujemy się do pisania nowej strategii rozwoju.
📝 W dniach 5 i 6 maja 2022r. odbyło się szkolenie dla przedstawicieli Lokalnych Grup Działania z Wielkopolski.
📝Uczestnicy spotkania mieli okazję wymienić doświadczenia i wiedzę oraz sformułować merytoryczne wnioski, które będą bardzo przydatne w pracach nad opracowaniem nowych Lokalnych Strategii Rozwoju.
      Z ramienia LGD Puszcza Notecka udział wzięli :  Dyrektor Biura Łukasz Klapczyński oraz Irena Wojciechowska