Konferencja podsumowująca projekt współpracy pt. Szlakiem ukrytych skarbów 📚


📚 Konferencja podsumowująca projekt współpracy pt. Szlakiem ukrytych skarbów 📚
📉 27 czerwca 2022 w Olandii gmina Kwilcz podczas konferencji podsumowaliśmy wdrażanie projektu współpracy.
📍 Przedstawione zostały założenia projektu oraz partnerzy projektu realizujący zadanie;
1. Lokalna Grupa Działania Kraina Trzech Rzek ( koordynowanie zadania )
2. Czarnkowsko-Trzcianecka Lokalna Grupa Działania
3. Lokalna Grupa Działania Puszcza Notecka
4. Lokalna Grupa Działania „Trakt Piastów”
Konferencję w imieniu zarządu otworzył Prezes Jacek Kaczmarek , który przekazał informację że projekt ten pisuje się w cztery cele Lokalnej Strategii Rozwoju ;
1. Zrównoważony rozwój obszaru objętego projektem– poprzez wzmocnienie potencjału turystycznego obszaru.
2. Rozwój turystyki na obszarze działania stron umowy poprzez wytyczenie szlaku turystycznego, posadowienie niezbędnej infrastruktury i stworzenie mapy interaktywnej.
3. Ochrona i promocja lokalnych zasobów – przyrodniczych, historycznych i społecznych poprzez organizację eventów promujących szlak i obszar Partnerów projektu oraz angażujących lokalne podmioty, organizacje i liderów.
4. Wsparcie kapitału społecznego i gospodarczego obszaru poprzez sieciowanie podmiotów i osób odpowiedzialnych za rozwój turystyki, lokalnych liderów i organizacji zaangażowanych w promocję obszaru.
Powyżej przytoczone cele są zgodne z celami zawartymi w realizowanym projekcie .
 
Przybliżone zostały wydarzenia oraz procedury związane choćby z uzyskaniem pozwoleń czy samą już realizacją posadowień wiat która przypadała na okres zimowo-wiosenny w czasie silnych wiatrów.
 
📝📉 Podczas konferencji wręczono tablice informacyjne przedstawicielom gmin i podmiotów w których były realizacje.
👇
1) z Gminy Kwilcz Sekretarz Gminy Daniel Kozubowski oraz Kamil Kmieć sołtys wsi Mościejewo w której posadowiona jest wiata
2) z Gminy Wronki Burmistrz Mirosław Wieczór
 
3) z Miasta Obrzycko Joanna Wicenty
4) z Gminy Chrzypsko Wielkie Wójt Edmund Ziólek oraz Andrzej Milka
5) z Gminy Obrzycko Wójt Irena Rakowska oraz Janasek Włodzimierz Przewodniczący Rady Gminy w Obrzycku
6) z Gminy Ostroróg Burmistrz Roman Napierała , Karolina Bloch Dyrektor Biblioteki oraz Mateusz Golcz Radny Gminy oraz sołtys wsi Rudki w której posadowiona jest wiata
7) z Gospodarstwa Agroturystycznego w Gorzycku Starym położonym w Gminie Międzychód Właściciel Kaszkowiak Krzysztof, oraz Zygmunt Mleczak
8 ) W gminie Sieraków wiata posadowiona jest za Wartą na skraju Puszczy Noteckiej przy ul. Kasztanowej – Tablica zostanie przekazana w terminie późniejszym.
🌲Przekazaliśmy informację na temat realizacji poszczególnych zadań, wszyscy otrzymali materiały promocyjne (gadżety) .
 ….w  przerwie obiadowej pamiątkowe zdjęcie 🙂
🏞️🏡 Wkraczamy w sezon wakacyjny w wiatach już się zaczyna dziać , dwa wydarzenia które miały miejsce odbyły się w Samołężu w Gminie Wronki na których mieliśmy możliwość zaprezentować stacje naprawcze, odbyło się znakowanie rowerów oraz porady naprawcze , za tą inicjatywę szczególne podziękowania złożyliśmy Burmistrzowi Mirosławowi Wieczorowi. Już wiemy że kolejne wydarzenia pod wiatami w innych gminach są planowane, na pewno nas tam nie zabraknie 🙂
….. na zakończenie pięknej uroczystości złożyliśmy podziękowania za tak liczne przybycie oraz złożyliśmy ogromne wyrazy szacunku i wdzięczności dla wszystkich którzy przyczynili się do pokonania trudności , wspierali nas w czasie trwania projektu, a szczególnie 👏🌹
Przedstawicielom starostwa szamotulskiego i międzychodzkiego, Gminom partnerom tego przedsięwzięcia, sołectwom , naszym partnerom projektu (LGD-om) a szczególnie Koordynatorce całego projektu Małgorzacie Najdek Prezes LGD Kraina Trzech Rzek oraz Dyrekcji i pracownikom Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego oraz zespołowi z naszego biura.
Bez wzajemnego zrozumienia, dobrej woli, wzajemnego szacunku i współpracy projekt otak dużym zasięgu nie jest możliwy do realizacji.
🇪🇺🇪🇺🇪🇺
 
 
 
Projekt współpracy realizowany jest w ramach poddziałania Przygotowanie i realizacja projektu współpracy z lokalną grupą działania w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
____________________
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja pt: ”Szlakiem Ukrytych Skarbów „ mająca na celu wzrost atrakcyjności turystycznej obszaru poprzez utworzenie niezbędnej infrastruktury turystycznej oraz promocja obszaru objętego projektem poprzez organizację wydarzeń promocyjnych, utworzenie mapy oraz wydanie publikacji, w okresie realizacji operacji, jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalna grupą działania” . Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.