Wsparcie przygotowawcze – podpisanie umowy


1 lipca 2022r. przedstawiciele Zarządu LGD
Jacek Kaczmarek (prezes) oraz Grzegorz Kurek (skarbnik) podpisali umowę przyznania pomocy dla poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze w ramach PROW 2014-2020.📉
👍Dzięki pozyskanym środkom nasze Stowarzyszenie może pełną parą rozpocząć prace nad tworzeniem nowej strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2023-2027.