Konkurs Fotograficzny – pt: „Piękno lasu Puszczy Noteckiej ”


Lokalna Grupa Działania „Puszcza Notecka” wraz z partnerami :

Nadleśnictwo Wronki, Sieraków, Międzychód, Bolewice

OGŁASZA KONKURS FOTOGRAFICZNY pt: „Piękno lasu Puszczy Noteckiej ”

Otwarcie konkursu : wrzesień 2022

Zakończenie konkursu : 10 listopad 2022

Prace zostaną oceniane przez  powołaną do tego celu komisję konkursową

Termin i miejsce wręczenia nagród zostaną ustalone,

każdy (osoba dorosła) uczestnik może przesłać do 3 zdjęć , zdjęcie  barwne lub czarno-białe  przesłać można pocztą lub dostarczyć osobiście FORMAT A4 oraz w zapisie cyfrowym  drogą mailową : projekty@puszczanotecka.org   lub na płycie CD minimum 3 Mpix.

Uwaga zdjęcia należy składać wraz z podpisaną i wypełnioną  kartą (poniżej w załącznikach) w przypadku przesłania drogą mailową skan karty w załączeniu !

CELE KONKURSU:

– Promowanie wiedzy na temat leśnego kompleksu Puszczy Noteckiej.

– Promowanie spędzania wolnego czasu w lesie i rozwijania pasji, jaką jest fotografia leśna,

– Rozwijanie kreatywności uczestników konkursu i inspirowanie do twórczych poszukiwań w dziedzinie fotografii i zatrzymania w kadrze miejsc (konkurs obejmuje zdjęcia bez wizerunku osób), których widok może dawać radość, skłaniać do refleksji, czy powodować ekscytację.

 • Kształtowanie właściwych postaw społeczeństwa poprzez podnoszenie wiedzy na temat przyrody na obszarze Puszczy Noteckiej i zwrócenie uwagi na piękno krajobrazu leśnego.
 • poszerzenie wśród mieszkańców LGD Stowarzyszenie „Puszcza Notecka” wiedzy na temat działalności LGD ,,Puszcza Notecka”
 • poszerzenie wiedzy na temat partnerów konkursu :
 1. Nadleśnictwo Wronki
 2. Nadleśnictwo Sieraków
 3. Nadleśnictwo Międzychód
 4. Nadleśnictwo Bolewice
 • zwrócenie uwagi na charakterystyczne miejsca, rozpoznawalne oraz te warte odkrycia
 • zainteresowanie pięknem przyrody i jej walorami wpływającymi na rozwój turystyki oraz atrakcyjność miejsc.
 • kształcenia świadomości poszanowania przyrody i docenienia jej walorów
 • wzrost poczucia tożsamości oraz zainteresowanie otaczającym kompleksem leśnym, akwenami wodnymi, rzekami i atrakcjami przyrodniczymi

– więcej w załącznikach

                                    Karta złożenia prac foto

reg. konkurs foto Puszcza Notecka .

FORMAT PRAC:

TECHNIKA WYKONANIA:

Każdy uczestnik może nadesłać do 3 zdjęć

Zdjęcie  barwne lub czarno-białe  przesłane pocztą lub dostarczone osobiście FORMAT A4        lub       w zapisie cyfrowym  drogą mailową : projekty@puszczanotecka.org

 lub na płycie CD minimum 3 Mpix.

________________________________________________________________