Warsztat strategiczny – Kolejny etap prac nad Lokalną Strategią na lata 2023-2029‼️


✅ Kolejny etap prac nad Lokalną Strategią na lata 2023-2029‼️
⏬ 14.10.2022 odbył się warsztat strategiczny prowadzony przez firmę RESEARCH BREATH podczas którego wypracowaliśmy cele wskaźniki oraz budżet Strategii
Jest to dla nas kluczowy etap budowania lokalnej strategii rozwoju na lata 2023-2029.
Oczekujemy na planowany na przełomie roku konkurs, który ogłoszony zostanie przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w którym Puszcza Notecka będzie ubiegać się o przyznanie środków w kwocie ponad 11mln. zł dla obszaru gmin Chrzypsko Wielkie, Kwilcz, Międzychód, Obrzycko, Ostroróg, Sieraków i Wronki. Na grafikach przedstawiono poglądową logikę interwencji dla celu szczegółowego 1. Cele zostały wypracowane w oparciu o wyniki dotychczasowych działań:
✅modelowanie makroekonomiczne
✅badania terenowe: wywiady indywidualne i ankiety
✅warsztaty strategiczne z mieszkańcami
✅analiza SWOT-TOWS
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Zarządu, Rady i Biura.
Dziękujemy za profesjonalne i efektywne przeprowadzenie spotkania a uczestnikom za aktywny udział i cenny wkład !