Archiwum dnia: 15 listopada 2022


📚  15.11.2022 w siedzibie LGD odbyło się Walne Zebranie Członków. Zebraniu przewodniczył Prezes Jacek Kaczmarek, przedstawił plan spotkania który został przyjęty jednogłośnie. 📌 Przedstawiona została propozycja zmian do aktualnej Lokalnej strategii rozwoju (2014-20) w zakresie projektów współpracy wraz z załącznikami. Propozycja została przyjęta jednogłośnie. 📌 Następnie Prezes przedstawił działania i […]

Walne Zebranie Członków (15.11.2022)


15 listopada 2022 odbyło się też spotkanie informacyjne z włodarzami gmin i starostw Członkowskich. Przybyli starostowie, burmistrzowie i wójtowie gmin partnerskich z powiatu Międzychodzkiego i Szamotulskiego. Spotkanie otworzył Prezes Jacek Kaczmarek który omówił sprawy bieżące oraz wprowadził do zagadnienia związanego z budową Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2029 dla obszaru […]

Spotkanie informacyjne 15 listopada 2022 r. był bardzo ważnym dniem dla społeczności naszej Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Notecka” bowiem zaplanowano kilka kluczowych wydarzeń związanych z rozwojem i perspektywą działania LGD do roku 2029. Pierwszym z nich było Posiedzenie Zarządu podczas którego przyjęto nowych członków Stowarzyszenia : 1. Panią Julię Kawka zam. w […]

Posiedzenie Zarządu (15.11.2022)