Spotkanie informacyjne


15 listopada 2022 odbyło się też spotkanie informacyjne z włodarzami gmin i starostw Członkowskich.
Przybyli starostowie, burmistrzowie i wójtowie gmin partnerskich z powiatu Międzychodzkiego i Szamotulskiego.
Spotkanie otworzył Prezes Jacek Kaczmarek który omówił sprawy bieżące oraz wprowadził do zagadnienia związanego z budową Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2029 dla obszaru gmin Wronki, Chrzypsko Wielkie, Kwilcz, Międzychód, Obrzycko gmina wiejska i miejska, Sieraków oraz Ostroróg.
Efekty pracy nad tym dokumentem przez firmę RESEARCH BREATH przedstawił Jan Wojciechowski. Na zakończenie omówiono zaplanowany budżet ze szczególnym uwzględnieniem sektora społecznego i publicznego.
Zebrani zgłaszali swoje propozycje i sugestie które zostaną uwzględnione w opracowanym dokumencie.
Dziękujemy za zaangażowanie i bardzo owocną współpracę !