Walne Zebranie Członków (15.11.2022)


📚  15.11.2022 w siedzibie LGD odbyło się Walne Zebranie Członków.
Zebraniu przewodniczył Prezes Jacek Kaczmarek, przedstawił plan spotkania który został przyjęty jednogłośnie.
📌 Przedstawiona została propozycja zmian do aktualnej Lokalnej strategii rozwoju (2014-20) w zakresie projektów współpracy wraz z załącznikami. Propozycja została przyjęta jednogłośnie.
📌 Następnie Prezes przedstawił działania i założenia do nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2029, opracowanej we współpracy z firmą Research Breath.
📌 Jej przedstawiciel Jan Wojciechowski w imieniu kierownik projektu Magdaleny Urban oraz swoim omówił poszczególne etapy prac, które doprowadziły do wyznaczenia celów, działań i wskaźników Strategii.

📝🖋️kilka informacji o 📚 Nowej Strategii Puszczy Noteckiej 👇
📍1. Efekt zaangażowania społecznego 4️⃣3️⃣4️⃣ osób z obszaru 8️⃣ gmin, które wzięły udział w kilku różnych metodach partycypacji społecznej 💪
📍2. Odpowiedź na realne problemy i potrzeby nie tylko sektora publicznego, firm czy stowarzyszeń ale przede wszystkim NIE-zwykłych mieszkańców naszej społeczności👏
📍3. Rekordowy budżet ponad 4, mln euro
📍4. Pierwsze wielofunduszowe działanie w naszym LGD – nie tylko z Inicjatywy LEADER Wspólnej Polityki Rolnej UE jak dotychczas, ale również Europejskiego Funduszu Społecznego + oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dzięki środkom bezpośrednio dedykowanym LGD w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski
📍5. Wypracowany podczas badań i konsultacji 👉Cel główny:
✅ wzrost jakości kapitału społecznego na obszarze LGD do 2029 r.✅
📍6. Trzy cele szczegółowe, po jednym dla każdego sektora partnerstwa: społecznego, publicznego i gospodarczego
📍7. Łącznie 15 zaplanowanych działań w tym: 2-3 działania grantowe dla NGO i grup nieformalnych, 2 działania inwestycyjne oraz 2 grantowe dla sektora publicznego, 3 działania rozwojowe dla istniejących mikro i małych firm
📍8. Szczególny akcent na następujące grupy docelowe: grupy nieformalne, osoby młode do 25 lat i do 30 lat (w działaniach firm), seniorzy 60+, migranci, mieszkańcy miejscowości post-PGR‼️
👍odbyła się dyskusja, zgłoszone sugestie zostaną uwzględnione.
👍zebrani podkreślili wysoki stopień przygotowania do konkursu o wybór LSR , który ogłosi Urząd Marszałkowski w Poznaniu‼️.
Zarząd podziękował wszystkim za zaangażowanie 👏 gminom i starostwom członkowskim👏 członkom naszego stowarzyszenia 👏 oraz zespołowi z biura👏 osobne podziękowania za efektywną pracę dla przedstawicieli firmy Research Breath.