posiedzenie Zarządu 19.12.2022


19 grudnia 2022 w biurze naszego stowarzyszenia odbyło się posiedzenie Zarządu.
Podsumowanie zostały działania LGD, omówione zagadnienia do realizacji w roku 2023.
Zarząd przeanalizował sytuację finansową oraz realizację projektów współpracy.
Ponadto omówiono stan przygotowań do konkursu o wybór nowej Lokalnej strategii rozwoju.