szkolenie 20 grudnia 2022


20 grudnia 2022 r. brałyśmy dział w bezpłatnym szkoleniu on-line (webinarze), poświęconym zagadnieniu „Kreowanie marki przez NGOsy. Wykorzystanie social mediów i programów graficznych w procesie budowania rozpoznawalności organizacji”.
📊 ✔️Otrzymaliśmy wiedzę w zakresie promocji i sposobu budowania marki, rozpoznawalności swoich organizacji, w tym m.in. za pomocą wykorzystania social mediów, o sposobie kreowania wizerunku organizacji, podejmowania strategii promocyjnych, realizacji komunikacji w obrębie organizacji .
Może być zdjęciem przedstawiającym w budynku
💪 Spotkanie realizowane było w ramach projektu LGD „Razem dla Radomki”. Zadanie publiczne pn. „Aktywne Mazowieckie NGOsy. Działania na rzecz aktywizacji, integracji i rozwoju organizacji pozarządowych” dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.