11.01.2023 – Walne zebranie członków


WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW – Nowa Lokalna Strategia przyjęta ‼️
________________________________________
1️⃣1️⃣ stycznia 2023 r. w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Chrzypsku Wielkim odbyło się Walne Zebranie Członków ,,Puszcza Notecka’’. 📚Zebraniu przewodniczył Prezes Jacek Kaczmarek.
✔️ Podczas Walnego Zebrania przedstawiona została📈📒 Nowa Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2023-2029. Po dyskusji podjęto uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023 – 2029.
📌 Strategia Została opracowana została przez firmę CEO Research Breath.💪👏
📊 Następnie odbyła się dyskusja na temat wysokości składek członkowskich, po której Zarząd przedstawił propozycję zmiany składek członkowskich.
📌 Po zaakceptowaniu przez WZC roczne składki wynoszą:👇
1✔️ Gminy członkowskie 2 zł od mieszkańca
2.✔️ Starostwa Członkowskie 0,50 zł od mieszkańca
3.✔️ Pozostali członkowie 24 zł
Komisja skrutacyjna : Damian Michałek oraz Małgorzata Borowicz.
👍Zarząd serdecznie dziękuje Panu Łukaszowi Majchrzakowi Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury w Chrzypsku Wielkim za pomoc w organizacji tego wydarzenia oraz udostępnienie Sali do obrad.
✅ Licznie przybyłym członkom naszego Stowarzyszenia oraz zespołowi z biura dziękujemy za aktywność i pomoc w przygotowaniach i organizacji Walnego‼️
📍Prezes Jacek Kaczmarek zamykając zebranie podziękował wszystkim za zaangażowanie w pracę nad nową strategią 👏 gminom i starostwom członkowskim👏 członkom naszego stowarzyszenia 👏 oraz zespołowi z biura👏 osobne podziękowania za efektywną pracę oraz wniesienie wielu innowacyjnych rozwiązań dla przedstawicieli firmy Research Breath (Magdalena Urban i Jan Wojciechowski) która w imieniu LGD opracowywała nową strategię 📈📉
 
Może być zdjęciem przedstawiającym 1 osoba
Może być zdjęciem przedstawiającym 9 osób i ludzie stoją
Może być zdjęciem przedstawiającym 2 osoby
Może być zdjęciem przedstawiającym 6 osób, ludzie stoją i w budynku